Hoi ngo Lop13K - Nien khoa 1988-1991

Danh sách Lớp 13K - Niên khóa 1988-1991

 

STT

HỌ TÊN

Thông tin liên lạc

1

Nguyễn Văn An     

Tel :   0914546917

2

Ngô Xuân Bảy       

Tel :   0914050059

3

Lê Thị Hồng Điệp

Tel :   0906252313

Email : hongdiep_tlvn@yahoo.com

4

Đặng Công Giao

Tel : 0905013677

Email : conggiao65@yahoo.com.vn

5

Hoàng Đình Hải

Tel :  0918022137 

6

Nguyễn Như Hải

Tel : 01684870456

7

Phan Thị Mỹ Hạnh

Tel : 0969720535

8

Lê Thị Thu Hằng

Tel : 0914036053

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tel :

10

Ngô Phi Hòa

Tel :

11

Phạm Phú Nguyễn Thu Hoài

Tel : 0905762495

Email : phamthuhoai03@yahoo.com

12

Nguyễn Văn Khái

Tel : 0989508327

13

Hoàng Thị Châu Lam

Tel :  0904433083

Email : chaulamht@gmail.com

14

Nguyễn Lan

Tel : 0914488182

15

Lý  Mai

Tel : 01687533328

Email : lymai13@gmail.com

            lymai13@yahoo.com 

16

Nguyễn Tấn Ngọc

Tel :

17

Mai Thị Sa      

Tel : 01634053018 or 05103894051

18

Đoàn Thị Sương

Tel : 01684875545

19

Nguyễn Thị Sương – H An

Tel :

20

Nguyễn Văn Quyết

Tel :

21

Lê Thị Băng Tâm

Tel : 0934709168

22

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Tel : 0988190939

23

Hồ Văn Thiển

Tel : 0988260693

24

Dương Đức Thành

Tel : 0913326639

25

Phan Thị Kim Thoa

Tel :  0918149346

26

Lê Thị Thông         

Tel : 05103911561

27

Phan Thị Thu Thúy

Tel :0972491507

Email : thuthuy281069@yahoo.com.vn

28

Hoàng Thị Thanh Thủy - HA

Tel :

29

Phạm Thị Anh Thư

Email : jjthupham@yahoo.com

30

Ngô Thị Anh Thư

Tel : 0982055458

31

Lưu Thị Ái Trinh

Tel :  0972874709

Email : aitrinhdx@gmail.com

32

Lê Ngọc Tuấn

Tel :  0913838015

33

Vũ Đức Tuệ

Tel : 0946531617

Email : vuductue@gmail.com

34

Nguyễn Thị Tuyết

Tel :

35

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Tel :

36

Hà Thị Hồng Vi

 Tel : 0903948193

37

Quế Xuân Vũ

 

  

title

Click to add text, images, and other content