Hoi ngo Lop13K - Nien khoa 1988-1991

Ngày tháng năm sinh

JANUARY

 Đoàn Thị Sương :                    16 - 01 - 1969

 Phạm Phú Nguyễn Thu Hoài  :  17 - 01 - 1967

FEBRUARY

 Lê Ngọc Tuấn  : 01 - 02 - 1968

MARCH

 Lý Mai   :           07 - 03 - 1969

 Vũ Đức Tuệ :     10 - 03 - 1965 

  

 

APRIL

 

MAY

 Lê Thị Băng Tâm  :            01 - 05 - 1967

 Phan Thị Kim Thoa :          02 - 05 - 1968

 Nguyễn Văn An :               17 - 05 - 1960

 Hoàng Thị Châu Lam :       17 - 05 - 1971

 

JUNE

 Lê Thị Hồng Điệp :  04 - 06 - 1970

JULY

 

AUGUST

 

SEPTEMBER

 

OCTOBER

 Phan Thị Thu Thúy  :  28 - 10 - 1969

 

NOVEMBER

 

DECEMBER

 Lưu Thị Ái Trinh :   20 - 12 - 1969